Renässansen är en stilepok som tillträdde efter medeltiden, i Sverige från år 1520. Ordet renässans, kommer från franskans ord för pånyttfödelse och syftar till att det åter blev trendigt med antikens formspråk. Tack vare boktryckarkonsten, kunde denna nya stilepok spridas från Rom och Grekland från 1400-talet, hit till norra Europa under 1500-talet. Eran varade till omkring år 1600. Under renässansen var många av våra största mästare verksamma, som Michelangelo och Leonardo Da Vinci. Både konstnärer, arkitekter och möbelformgivare hämtade inspiration från politiken, vetenskapen och religionen. Man var mycket intresserad av hur världen såg ut, vilket märks i de antikviteter som vi kan hitta från den tiden.

Nya sekulariserade uttryck

210px-Christian_6Uttrycken i den konst och de föremål som skapades blev annorlunda mot innan. Vetenskapen tog en större plats i människornas liv, vilket gjorde att mönstren på föremålen blev mindre profana. Några antikviteter från renässansen är skåp, tavlor och träsniderier. Våren 2016 gick ett antikt Italienskt skåp under klubban för 25 000 danska kronor. Det var ett träskåp med förgylld yta och totalt tolv lådor. Svensk och övrig nordisk renässans bär ofta spår av ett gotiskt formspråk och skiljer sig på så sätt från övriga Europa. Ett träkrus som tillverkats i Norge för Christian IV gick under en annan dansk auktion för 30 000 dk. Även byggnader kan vara uppförda i en viss stil. Kråkslottets hemlighet är inte riktigt så gammalt, men huset bjuder på många överraskningar.