För dig som drömmer du om att resa till främmande platser och avlägsna ruiner och där snubbla över en fantastisk och värdefull upptäckt är antikvarie ett utmärkt yrkesval. Inte för att det alltid innebär att du som en forskningsresande ska spåra genom djungler efter övervuxna tempel och dolda skatter, utan för att med din lust på äventyr och fantasi kommer du att kunna skapa den känsla av äventyr som behövs för att besöka på exempelvis museum till fullo ska kunna uppskatta de forntidens fynd som förevisas. Som antikvarie forskar du i forntid, och berättare en historia om föremålen från den tiden. Du skapar på så sätt kunskap kring och ett sammanhang från tiden fynden härstammar från. Med din forskning kan du ge nutidens människor en bild av hur människor levde och hur deras byar, städer, verktyg båtar och annat fungerade. Ett antikt fynd utan historia kommer inte till liv på samma sätt.

Vad gör en antikvarie?

Som antikvarie kommer du att arbeta med allt från hällristningar till samlarsaker från senaste århundradet. Du arbetar med att bevara sakerna i gott tillstånd, och försöker se till att de bevaras för eftervärlden. Det kan ibland vara ett pussel att få ihop alla bitar av ett föremål, som skeppet Wasa, exempelvis, men med kunskap om tiden och dess skeppsbyggen går det att återskapa viktiga historiska epoker och dess ting. En antikvarie kartlägger också de föremål som återfinns, och ser till att kataloger upprättas. När föremål hittas, som vid plöjning av en åker, är det en antikvarie som tittar på det och tidsbestämmer det, samt talar om om det är värdefullt. Eftersom man har en så stor betydelse för historiska skeenden kommer att uppfattats av efterlevande är det ett noggrant och gediget forskningsarbete som ska föregå en bestämning av föremål. De mest betydande föremålen hamnar sedan på statliga museum i större städer, där de bevaras för eftervärlden, och de mindre betydande i hembygdsmuseum, för att bevara historien på en specifik ort där föremålet hittats.

Utbildning till antikvarie

Utbildningen till antikvarie omfattar självklart en stor bit historia, men även kunskap om olika epokers olika hantverkstekniker och en stor materialkännedom krävs. Som antikvarie kan du även arbeta på en privat firma som har specialiserat sig på en epok och ett geografiskt område. Då behöver specialkunskaper inom just det området, som måleritekniker, porslinsbränning eller annat. Byggnadsantikvarier har en något annorlunda roll, och verkar mer ut mot allmänhet och byggfirmor. Både i en privat firma eller i på ett museum kommer antikvarien har assistenter som utför mycket av de dagliga rutinerna så om det inte redan ingår i utbildningen behöver man komplettera med en bra ledarskapsutbildning anpassad för det framtida arbetet. För antikvarier som kommer att arbeta i flera länder är goda språkkunskaper att föredra. I flera länder som saknar medel är utländska antikvarier finansierade av olika länder det enda sättet att bevara värdefulla klenoder till eftervärlden. I Kambodja sponsrar exempelvis bevarandet av Angkor komplexet av flera länder.